Privacyverklaring

oor & oog Demeester wil je via deze privacyverklaring informeren over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Demeester & De Saer bv, met maatschappelijke zetel te Markt 45,
9900 Eeklo met ondernemingsnummer BE0443488156

oor & oog Demeester is verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen m.i.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de GDPR).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

oor & oog Demeester kan volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers en transacties.
 • Correspondentiegegevens
 • Consumptiegewoonten
 • Cookies: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door inschrijving op onze nieuwsbrief of een afspraak in te plannen, in correspondentie en telefonisch.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

oor & oog Demeester verwerkt deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer: voor administratie van klanten, om je bestelling af te handelen, om je te contacteren over je bestelling.

 • Om je te informeren over producten of diensten aangeboden door oor & oog Demeester, voor direct marketing en reclame, omdat je een aankoop deed met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden, of indien je inschreef voor onze nieuwsbrief, uw expliciete toestemming.

 • Cookies: Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden met als rechtsgrond je expliciete voorafgaande toestemming. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren, gebruikt onze website Google Analytics. Voor sociale doeleinden: om gebruikers van deze website voor hen relevante informatie te laten zien op de website.

Wie ontvangt deze persoonsgegevens?

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners met wie wij samenwerken:

 • Onze IT-leveranciers;

 • Cloudsoftware dienstverleners;

 • Onze overkoepelende business-groepering;

 • Accountant;

 • Juridische adviseurs;

oor & oog Demeester zal je persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder je akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

oor & oog Demeester bewaart je persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking.

Je persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten je persoonsgegevens langer bij te houden.

Wat zijn je rechten?

Recht op inzage

Je kan kosteloos één kopie bekomen van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Recht op verbetering

Indien je meent dat je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heb je het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je toestemming in te trekken voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt en zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Je hebt het recht om de wissing van je persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

Wanneer je dit doet, zal oor & oog Demeester niet in staat zijn om je de bovengenoemde diensten aan te bieden.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

oor & oog Demeester zal bij de verwerking van je persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Recht om klacht in te dienen

Indien je van mening bent dat wij niet juist met je persoonsgegevens zijn omgesprongen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten

Je kan je verzoek tot uitoefening van je rechten richten tot oor & oog Demeester per e-mail via [email protected] of per post aan volgend adres Markt 45
9900 Eeklo mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

Cookies

oor & oog Demeester maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van de website van oor & oog Demeester in de browser van je computer / mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website van oor & oog Demeester of door partners waarmee onze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of je mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

oor & oog Demeester maakt gebruik van cookies om je voorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers. Op die manier kan oor & oog Demeester je een betere gebruikerservaring bieden en de website optimaliseren.

oor & oog Demeester maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden.

Performantie cookies

We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third party cookies

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Zo worden onder ander cookies geplaatst door Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Toestemming en beheer van je cookies

Bij uw eerste bezoek op onze website wordt je gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Indien je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

oor & oog Demeester levert alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van je persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s die daarmee gepaard gaan te minimaliseren. Geen enkel technologisch systeem is echter volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet).